Kind Centraal

Voor ouders

KIES voor mij: Individuele gesprekken

Tijdens de individuele gesprekken leren kinderen de scheiding beter te begrijpen, te verwoorden wat de scheiding voor hen betekent en hun vragen en angsten te uiten. KIES voor mij leert kinderen te communiceren met ‘ik-boodschappen’ en om te gaan met conflicten.

KIES voor mij kan een positief effect hebben op het welbevinden van kinderen. Kinderen kunnen een scheiding makkelijker verwerken doordat problemen bespreekbaar worden. Daardoor krijgen problemen minder om zich op te stapelen. Eventuele ernstige problemen kunnen vroeg gesignaleerd worden waardoor hulp van derden ingeschakeld kan worden.

KIES voor ons: Groepsgesprekken

Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis voor kinderen. In het dagelijks leven kan er veel veranderen door de scheiding. Uit onderzoek blijkt dat het helpt als kinderen met elkaar kunnen praten over de scheiding van hun ouders. Kinderen ontwikkelen zich beter als er aandacht is voor hun beleving van de scheiding, ook als het al wat langer geleden is.

Wat houdt de KIES groep in?

In 5 wekelijkse bijeenkomsten van 1¼ uur  besteden we aandacht aan de belangrijkste gevolgen voor de kinderen wanneer hun ouders gaan scheiden.

De kinderen praten in spelvorm over hun ervaringen met de scheiding. Kinderen geven elkaar tips hoe je om kunt gaan met lastige situaties en hoe je op kunt komen voor jezelf. Het gaat dus niet om ‘hoe is het allemaal gekomen?’, maar ‘hoe kun je met de veranderingen het beste omgaan?’

Alle kinderen vanaf 5 jaar zijn welkom. Er wordt gewerkt met verschillende leeftijdsgroepen. Wij spreken altijd met de ouders voorafgaand aan en aan het einde van de bijeenkomsten. De nabespreking gebeurt samen met beide ouders.

Meer weten?

Wil je vrijblijvend meer informatie of je kind aanmelden? Neem dan contact met ons op.

Weten wat er in het hoofd en hart van je kind omgaat tijdens het scheidingsproces? Lees de brief van Villa Pinedo.