Praktisch

Wachttijden

U kunt een afspraak maken voor een intakegesprek. Op dit moment is de wachttijd voor intakegesprekken van 2 maanden. Wanneer we tijdens het intakegesprek besluiten om verder te gaan, maken we direct een afspraak voor het vervolg.

Kwaliteit en privacy

Kind Centraal hecht veel waarde aan kwaliteit en de bescherming van alle persoonsgegevens. In ons Kwaliteitsstatuut leest u over onze werkwijze en procedures. In onze Privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Niet tevreden?

Overal waar mensen werken worden fouten gemaakt en ook wij zijn daarop geen uitzondering. Wij proberen ons werk zo goed mogelijk te doen, maar het kan gebeuren dat je niet tevreden bent. Wanneer dit zo is, meld het gerust! Samen kunnen we bespreken hoe we de onvrede kunnen oplossen.

Komen wij er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Solopartners. In de pdf Klachten kunnen opgelost worden leest u hoe dat werkt. U kunt ook contact opnemen met het AKJ, de organisatie van vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp.

De werkwijze bij klachten is geregeld in het Klachtenreglement.

Wij zijn verplicht om een jaarlijks klachtenoverzicht te tonen op onze website. Bekijk ons klachtenoverzicht 2021.