Samenwerking

Praktijk Ponga 

Sinds begin 2020 werkt Kind Centraal samen met Praktijk Ponga.

Praktijk Ponga biedt laagdrempelig lichtere vormen van hulp en behandeling in de groei en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het doel hiervan is het voorkomen van de inzet van zware specialistische trajecten of het verkorten van deze trajecten.

Hierbij maken zij gebruik van een divers aanbod van zowel individuele als groepsgewijze ondersteuning en behandeling om zo goed mogelijk aan te sluiten bij elke cliënt en elk cliëntsysteem. 

Veilige omgeving

Zowel Praktijk Ponga als Kind Centraal hebben als uitgangspunt dat een kind in een zo’n veilig mogelijke omgeving zou moeten kunnen opgroeien. Deze ‘veilige omgeving’ wordt regelmatig belemmerd wanneer ouders in een (complexe) echtscheiding verwikkeld raken welke gepaard gaan met heftige conflicten.

Deze conflicten kunnen zich zo ontwikkelen dat kinderen hieronder lijden. Onze gezamenlijk ambitie is het welbevinden van de gezinsleden te vergroten en het voorkomen van emotionele en fysieke schade bij alle gezinsleden. 

Ondersteuning van het kind

De kwaliteiten en de expertise van Praktijk Ponga liggen vooral op kindgebied. Alle interventies en behandelingen zijn gericht om het kind te ondersteunen in zijn/ haar ontwikkeling.

Door een goede samenwerking kan er doeltreffend gewerkt worden door alle partijen en is de kans dat de vooropgestelde doelen behaald zullen gaan worden bij beide praktijken. De conflicten komen los te staan van gezamenlijke liefde voor het kind. 

I-Nova Zorg

Sinds 2021 is Kind Centraal in de Achterhoek onderdeel van het Samenwerkingsverband I-Nova Zorg.

I-Nova Zorg is een samenwerkingsverband van 7 zorgaanbieders en 11 onderaannemers die met een breed scala aan hulpverleners alle onderdelen van Integrale Ambulante Jeugdhulp in de Achterhoek bieden. Ons hulpaanbod is gespreid over de hele Achterhoek en daardoor dichtbij de (ouders van de) jeugdige.

Binnen het segment integrale jeugdhulp bieden wij ambulante spoedhulp, individuele en groepsgerichte begeleiding, individuele en groepsgerichte behandeling, basis GGZ en specialistische GGZ.

Sinds 2022 zijn wij voor cliënten 1 organisatie en volledig geëquipeerd om de aanpak van 1gezin, 1 plan integraal uit te voeren in samenwerking met onderwijs, sociale teams en andere partners.

Missie

Iedere jeugdige heeft recht op veilig en gezond opgroeien. Wij willen jeugdigen echt verder helpen in hun leven door samen met hun omgeving te werken aan een beter en plezieriger leven. Met hart voor de Achterhoek verbinden wij ons, samen met de partners in de gemeenten, aan hun toekomst.