Klachtenreglement

Iedereen bij Kind Centraal doet zijn of haar werk zo zorgvuldig mogelijk. Het streven is dat er zo weinig mogelijk fout gaat. Echter kun je met lastige situaties te maken krijgen. Het is belangrijk dat niemand hier mee blijft zitten. Vaak kun je lastige situaties goed bespreken met jouw hulpverlener of een leidinggevende. Je kan dan samen al tot een oplossing komen. Soms lukt het niet om elkaar te begrijpen, of is het lastig samen een oplossing te vinden. Je kan dan hulp inschakelen van onderstaande personen.

Kind Centraal is aangesloten bij I-Nova Zorg. I-Nova Zorg is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties met gepassioneerde hulpverleners voor jeugdigen en volwassenen. Voor het behandelen van klachten en het inschakelen van een vertrouwenspersoon maken wij gebruik van de diensten van Quasir.

Cliëntvertrouwenspersoon

Je kunt vragen of problemen hebben waar jij misschien over wilt praten. Of ervaar je ongewenst gedrag, waar je het graag met iemand over wil hebben. Dat kan met een cliëntvertrouwenspersoon. Een cliëntvertrouwenspersoon helpt bij het zoeken naar oplossingen.

De cliëntvertrouwenspersoon is geen medewerker van Kind Centraal of I-Nova Zorg en gaat vertrouwelijk om met vragen en problemen. Dat betekent dat de cliëntvertrouwenspersoon alleen met jou over je vraag of probleem praat. Zij kunnen luisteren naar je verhaal, mee denken en ondersteunen.

Contactgegevens cliëntvertrouwenspersoon

Klachtenfunctionaris

Komen we er onderling niet uit, dan kun je contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze kan jou:

Je kunt de klachtenfunctionaris bereiken via onderstaande contactgegevens:

Contactgegevens afdeling klachtenbemiddeling van Quasir

Quasir, t.a.v. afdeling klachtenbemiddeling
Postbus 1021
7940 KA  Meppel

Quasir

I-Nova heeft verschillende diensten ondergebracht via Quasir, namelijk;

Er geldt verschillende wet en regelgeving voor het afhandelen van klachten. De klachtenfunctionaris kan aangeven welke procedure er doorlopen moet worden.  

Reglementen

Geschillencommissie

Ben je ontevreden over de afhandeling van de klacht of de uitspraak? Dan kan je de klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie. Wij zijn aangesloten bij Stichting Zorggeschil.

Contactgegevens Stichting Zorggeschil

Stichting Zorggeschil
Postbus 132
8430 AC Oosterwolde

Bekijk het reglement van Stichting Zorggeschil.

Vertrouwenspersoon medewerkers

Wanneer medewerkers hun werkplek als niet prettig en onveilig ervaren, door bijvoorbeeld ongewenst gedrag van andere medewerkers, cliënten of klanten, kunnen zij terecht bij Kind Centraal. Ook kan er een externe vertrouwenspersoon ingeschakeld worden. De vertrouwenspersoon is er voor problemen met ongewenste omgangsvormen zoals pesten, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. Degene die zich wendt tot de vertrouwenspersoon bepaalt wat ongewenst gedrag is. Uiteraard worden die met discretie en respect voor vertrouwelijkheid en privacy behandeld.

De vertrouwenspersoon ondersteunt en denkt mee. De vertrouwenspersoon is er als luisterend oor, maar biedt ook ondersteuning bij het bespreekbaar maken van het probleem binnen de organisatie.

De vertrouwenspersoon is niet in dienst van Kind Centraal of I-Nova Zorg. We maken gebruik van de diensten van Quasir.

Contactgegevens vertrouwenspersoon medewerkers