Kind Centraal

Training en workshops

Vanuit jarenlange ervaring als ambulant hulpverlener en trainer Ouderschap Blijft, familiemediator en docent aan de opleiding Pedagogiek heb ik in samenwerking met wijkteams en jeugdconsulenten de volgende training ontwikkeld:

Ouderschapsbemiddeling: Handvatten voor professionals

De doelstelling van deze training is het ontwikkelen van houdingsaspecten en bemiddelingsvaardigheden, toegespitst op de bemiddelingspraktijk.

Inhoud van de training

Tijdens de training staan de volgende houdingsaspecten en vaardigheden centraal:

 • Introduceren van de ‘Richtlijnen Scheiding en problemen van jeugdigen
 • Randvoorwaarden scheppen voor de bemiddelingsgesprekken
 • Verkrijgen van commitment van de ouders
 • Het activeren van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ouders voor hun kind(eren)
 • Ouders het verschil leren maken tussen ex-partnerspositie en de ouderpositie
 • Ervoor zorgen dat ouders naar elkaar kunnen luisteren
 • Stilstaan bij de beleving van ouders; erkenning kunnen geven voor hun positie en gevoelens
 • Contextualiseren
 • Meervoudige partijdigheid
 • Het inzetten van kinddeskundigheid
 • Communicatie verhelderen en beïnvloeden; overige vaardigheden
 • Onderhandelen gericht op belangen in plaats van op standpunten/posities
 • Ouders richting een oplossing begeleiden
 • Valkuilen voor de hulpverlening
Opzet van de training

De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van een halve dag of 3 bijeenkomsten van één dag, en is als volgt opgebouwd: 
Bijeenkomst 1: Kennismaking en informatie over de Richtlijnen “Scheiding en problemen van jeugdigen” 
Bijeenkomst 2: Help conflicten! Toepassen van bemiddelingsvaardigheden
Bijeenkomst 3: Meerzijdige partijdigheid of veelvuldige betrokkenheid (motiverende gespreksvoering) 
Bijeenkomst 4: Stoppen als partners, doorgaan als ouders (gevolgen voor kinderen)
Bijeenkomst 5: Juridische aspecten & Mediationvaardigheden 
Bijeenkomst 6: Intervisie bijeenkomst gericht op het maken van de transfer naar de praktijk.

De inhoud van deze bijeenkomsten bestaat uit het aanreiken van kennis en vaardigheden door het geven van informatie en uitvoeren van oefeningen zodat deelnemers zich de verschillende methodieken eigen kunnen maken. 
Tijdens de gehele training zullen we het oefenen met de volgende vaardigheden: het motiveren tot gezamenlijke gesprekken, het activeren van ouders, het omgaan met weerstand, het verkrijgen van commitment, het positioneren van jezelf als hulpverlener, meerzijdige partijdigheid, het inzetten van je kind deskundigheid, her-etiketteren, confronteren, ouders richting een oplossing begeleiden. 

Voor wie:
Professionals die werkzaam zijn in de sociale wijkteams, CJG, Jeugdbescherming, praktijkondersteuners en schoolmaatschappelijkwerk.

Goed om te weten

Het is mogelijk om de verschillende thema’s als zelfstandige workshop te volgen. Indien gewenst kunnen de trainingen en workshops ook incompany aangeboden worden.

Accreditatie voor de training is aangevraagd het SKJ

Tarieven en cursusdata

De tarieven en cursusdata vind je hier. Bij interesse kan je vrijblijvend contact met ons opnemen.

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden voor deze training. Bij het aanmelden gelden de inschrijfvoorwaarden.