Kind Centraal

Praktisch

Wachttijden
Op dit moment is er geen wachttijd. Wanneer je je telefonisch aanmeldt maken we een afspraak voor een intakegesprek. Wanneer we samen besluiten verder te gaan, maken we direct een afspraak voor het vervolg.

Kwaliteit & Privacy
Kind Centraal hecht veel waarde aan kwaliteit en de bescherming van alle persoonsgegevens.
In het kwaliteitsstatuut-Kind-centraal lees je hoe ik hier mee omga en in het Privacy reglement wordt helder en transparant informatie geven over hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens.

Niet tevreden?
Overal waar mensen werken worden fouten gemaakt en ook ik ben daarop geen uitzondering.
Ik probeer mijn werk zo goed mogelijk te doen, maar het kan gebeuren dat je niet tevreden bent.
Wanneer dit zo is, meldt het gerust! Samen kunnen we bespreken hoe we de onvrede kunnen oplossen.
Wanneer wij er samen niet uitkomen kun je jouw klacht voorleggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Solopartners; klachten_kunnen_opgelost_worden

De werkwijze bij klachten is geregeld in het klachtenreglement.