Kind Centraal

Bemiddeling

Een bemiddelingstraject begint met een grondige voorbereiding, waarin contact gelegd wordt met de betrokken partijen, om daarna al dan niet één of meer bemiddelingsgesprekken te voeren met de verschillende partijen, apart of samen.

Je kunt je aanmelden via e-mail of telefonisch. Je hoeft nog niet meteen te beslissen om een bemiddeling op te starten. In een eerste gesprek krijg je uitleg over het verloop  en de voorwaarden van een bemiddeling.

Er kan samen bekeken worden wat er te winnen of te verliezen valt door middel van bemiddeling in vergelijking met andere wegen. We bespreken of de wensen en verwachtingen passen binnen het kader van bemiddeling. Er wordt in dit gesprek ook bekeken wat mogelijke andere hulpverleningsopties zijn. De duur van een bemiddelingsproces  is minimum 3 en maximum 10 gesprekken.

Werkingsvoorwaarden en spelregels
  1. Bemiddeling vraagt vrijwillige deelname. Deelname kan niet onder dwang of chantage gebeuren. Elke deelnemer kan op elk moment de balans opmaken en beslissen de bemiddeling te beëindigen.
  2. Een bemiddeling is niet vrijblijvend. Bemiddeling vraagt een serieuze inspanning om met behulp van een bemiddelaar nieuwe wegen uit te zoeken.
  3. Tijdens een bemiddeling worden geen (nieuwe) juridische procedures opgestart. De bedoeling is immers om in een veilige context het conflict in eigen handen te nemen en samen tot een overeenkomst te komen.
  4. Bemiddeling vraagt transparantie. Informatie wordt transparant doorgegeven naar beide partijen en tussen de partijen en de bemiddelaar(s).
  5. Bij bemiddelen nemen alle partijen de vertrouwelijkheid van het proces in acht. Deelnemers overleggen samen welke informatie van de bemiddelingsgesprekken aan derden voorgelegd kan worden.
  6. Bij een bemiddeling houdt iedereen zich aan de volgende spelregels: luisteren naar elkaar en respectvol blijven in de brede zin van het woord.
Meer weten over bemiddeling?

Wilt u meer informatie aanvragen over bemiddeling of wilt u een afspraak maken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.