Bemiddeling

Een bemiddelingstraject begint met een grondige voorbereiding. Eerst leggen we contact met de betrokken partijen, om daarna 1 of meer bemiddelingsgesprekken te voeren met de partijen, apart of samen. Een bemiddelingsproces bestaat uit 3 tot 10 gesprekken.

Eerste gesprek

In een eerste gesprek leggen we u uit hoe een bemiddelingstraject werkt en welke voorwaarden er gelden. We bespreken uw wensen en verwachtingen en kijken of bemiddeling hierbij past. Ook kijken we of er andere hulpverleningsopties zijn, die misschien beter aansluiten bij uw situatie. U hoeft niet direct te beslissen om een bemiddeling op te starten.

Voorwaarden en spelregels van een bemiddelingstraject

  1. Alle partijen nemen vrijwillig deel aan het bemiddelingstraject. U of de andere partij kunt niet deelnemen onder dwang of chantage.
  2. Elke deelnemer kan op ieder moment beslissen om te stoppen met de bemiddeling.
  3. Bemiddeling vraagt een serieuze inspanning. Dit betekent bijvoorbeeld dat u aanwezig bent bij de gesprekken, informatie aanlevert en eerlijk en respectvol communiceert. De bemiddelaar helpt u hierbij.
  4. Tijdens een bemiddeling kunt u geen (nieuwe) juridische procedure starten tegen de andere partij. De bedoeling is immers om in een veilige context het conflict in eigen handen te nemen en samen tot een overeenkomst te komen.
  5. Bemiddeling vraagt erom dat u eerlijk en helder communiceert. Dit geldt voor beide partijen en de bemiddelaar(s).
  6. Alle informatie die tijdens het traject gedeeld wordt, blijft vertrouwelijk. Als u informatie uit de gesprekken wil delen met derden, overlegt u dit eerst met de bemiddelaar en de andere partij.
  7. Luister naar elkaar en blijf respectvol.

Meer weten over bemiddeling?

Wilt u informatie aanvragen over bemiddeling of wilt u een afspraak maken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.