Kind Centraal

Training en workshops

Vanuit jarenlange ervaring als ambulant hulpverlener en trainer Ouderschap Blijft, familiemediator en docent aan de opleiding Pedagogiek heb ik in samenwerking met wijkteams en jeugdconsulenten de volgende training ontwikkeld:

Ouderschapsbemiddeling: Handvatten voor professionals

De doelstelling van deze training is het ontwikkelen van houdingsaspecten en bemiddelingsvaardigheden, toegespitst op de bemiddelingspraktijk.

Inhoud van de training

Tijdens de training staan de volgende houdingsaspecten en vaardigheden centraal:

 • Introduceren van de ‘Richtlijnen Scheiding en problemen van jeugdigen
 • Randvoorwaarden scheppen voor de bemiddelingsgesprekken
 • Verkrijgen van commitment van de ouders
 • Het activeren van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ouders voor hun kind(eren)
 • Ouders het verschil leren maken tussen ex-partnerspositie en de ouderpositie
 • Ervoor zorgen dat ouders naar elkaar kunnen luisteren
 • Stilstaan bij de beleving van ouders; erkenning kunnen geven voor hun positie en gevoelens
 • Contextualiseren
 • Meervoudige partijdigheid
 • Het inzetten van kinddeskundigheid
 • Communicatie verhelderen en beïnvloeden; overige vaardigheden
 • Onderhandelen gericht op belangen in plaats van op standpunten/posities
 • Ouders richting een oplossing begeleiden
 • Valkuilen voor de hulpverlening
Opzet van de training

Ouderschapsbemiddeling bestaat uit 3 bijeenkomsten van een dag en een terugkombijeenkomst van een halve dag. De training is als volgt opgebouwd:

Dag 1: Kennismaking en informatie over de ‘ Richtlijnen Scheiding en problemen van  jeugdigen‘ ; we bespreken de verschillende conflictstijlen en conflictstadia en welke bemiddelingsvaardigheden je kunt toepassen

Dag 2: Motiverende gespreksvoering . Hoe motiveer je ouders mee te werken aan de bemiddelingsgesprekken; hoe blijf je meerzijdig partijdig en wat zijn de gevolgen van de scheiding voor de kinderen?

Dag 3: ‘Stoppen als partners, doorgaan als ouders’. Hoe bespreek je de scheidingsmelding en op welke wijze beweeg je ouders van standpunten naar belangen? Ook staan we stil bij de juridische aspecten van de scheiding

Na 6 weken vindt er een terugkom-/intervisie bijeenkomst plaats, zodat de transfer van het geleerde naar de eigen praktijk gemaakt wordt en daar nog feedback op gekregen kan worden.

Tijdens de gehele training zullen we de volgende vaardigheden oefenen: het motiveren tot gezamenlijke gesprekken, het activeren van ouders, het omgaan met weerstand, het verkrijgen van commitment, het positioneren van jezelf als hulpverlener, meerzijdige partijdigheid, het inzetten van je kind-deskundigheid, her-etiketteren, confronteren en  ouders richting een oplossing begeleiden.

Voor wie:

Professionals die werkzaam zijn in de sociale wijkteams, CJG, Jeugdbescherming, praktijkondersteuners en schoolmaatschappelijkwerk.

Goed om te weten

De training duurt 3 hele dagen en na 6 weken volgt een terugkombijeenkomst van een dagdeel.
Het is mogelijk om de verschillende thema’s als zelfstandige workshop te volgen. Indien gewenst kunnen de trainingen en workshops ook incompany aangeboden worden.

De training is geaccrediteerd bij het Registerplein en SKJ:
Registerplein: 4,1 registerpunten voor de totale training en 0,55 registerpunten per gevolgde module in de vrije ruimte.
SKJ: 20 PE punten voor de gehele training en 2,50 per gevolgde module in de vrije ruimte

Tarieven en cursusdata

De tarieven en cursusdata vind je hier. Bij interesse kan je vrijblijvend contact met ons opnemen.

Aanmelden

Klik hier om je aan te melden voor deze training. Bij het aanmelden gelden de inschrijfvoorwaarden.