Kind Centraal

Ouderschap na echtscheiding

Ouderschap blijft!

Kinderen zijn onlosmakelijk met hun ouders verbonden. Bij een langdurige strijd tussen de ouders, wordt de ontwikkeling van het kind bedreigd. Kinderen uiten dit op veel verschillende manieren. Het ene kind gaat zijn best doen om het voor de ouders niet nog moeilijker te maken, het andere kind laat gedragsproblemen zien. Het kind is verdrietig, boos of geeft zichzelf de schuld van de problemen. Uit onderzoek blijkt dat de schade voor kinderen beperkt kan blijven als ouders samenwerken en elkaar niet bevechten.

Met ouderschapsbemiddeling kunt u de nare gevolgen van een scheiding voor uw kinderen beperken. Dit wordt mogelijk als ouders hun onderlinge conflicten kunnen beheersen, op ouderniveau over hun kinderen kunnen praten en afspraken kunnen maken.

Ouderschapsbemiddeling, voor wie?

Ouderschapsbemiddeling is voor ouders met kinderen die zijn gescheiden of niet meer samenleven. De scheiding gaat gepaard met strijd en onrust. Het contact tussen de ouders en misschien ook tussen de kinderen en (één van) de ouders verloopt moeizaam, of er is helemaal geen contact. Ouderschapsbemiddeling is voor ouders die de nare gevolgen van de scheiding voor hun kinderen willen beperken en daar hulp bij nodig hebben. Het uitgangspunt is dat jullie samen tot een oplossing willen komen die voor jullie allemaal aanvaardbaar is.

Hoe werkt het?

Ouderschapsbemiddeling bestaat uit een reeks gezamenlijke gesprekken die begeleid worden door een bemiddelaar. Het doel van de gesprekken is om de onderlinge samenwerking als ouders te verbeteren. Tijdens de gesprekken wordt aandacht besteed aan:

  • Gevolgen van de conflicten/ruzies op de ontwikkeling van het kind;
  • Handvatten voor het praten met kinderen over de scheiding;
  • Verhelderen van de verschillende standpunten van ouders;
  • Verbeteren van de communicatie;
  • Herstel van het vertrouwen tussen ouders onderling;
  • Afspraken over bijvoorbeeld een omgangsregeling of informatieoverdracht;
  • Als ouders dat willen, kan afgesloten worden met een ouderschapsplan.

Ben je, na het lezen van bovenbeschreven informatie van mening dat jij en je ex-partner gebaat zijn bij bemiddeling? Klik dan verder voor meer informatie over onze werkwijze en de gesprekstarieven.